För alla medlemmar

Medlemmarna kallas till årsmöte lördagen 28 oktober 2017 kl. 12.00 i Sjömanskyrkan, Stigbergstorget i Göteborg. Årsmöteshandlingar bofogas tidskriften Ångbåten nr 166.

Före mötet, från kl. 11.30 serveras kaffe eller te med smörgås.

Välkommen!

Styrelsen Sällskapet Ångbåten