Färjan 4

Turlista Färjan 4
Packhusplatsen
Göteborg
Mellan Västtrafiks Resecentrum och Casinot.
Lindholmspiren
Göteborg
Spontkajen

Klippans Strandpromenad
Göteborg

Under och alldeles innanför Älvsborgsbron.Stenkolsgatan 1
Göteborg

Ansvarig för uthyrningen av Färjan 4 är Claes Verner.

Honom kan du nå på tel: 0730-68 47 08, eller email: charter_f4@steamboat.se

FÄRJAN 4 är lämplig för mindre sällskap – det kan vara en personalutflykt, kundträff eller varför inte ett glatt kamratgängsjippo. Resan går dit Du vill (bara vi inte tullar på säkerheten). Guidad tur i hamnen är ett förslag, liksom transport till Nya Varvet eller Nya Älvsborg, eller uppströms på Göta älv.

FÄRJAN 4 utgår som regel från Residensbron, men vi kan hämta och lämna passagerare var som helst inom hamnområdet – bara det finns en lämplig tilläggsplats. FÄRJAN 4 passar bäst för turer i inre hamnområdet, ut till Nya Varvet. Se GöteborgsOperan från sjösidan, liksom den nya bebyggelsen på de gamla varvsområdena! Eller gör ett bröllop ännu mer minnesvärt genom att hyra Färjan för att färdas till någon av restaurangerna i hamnen! – Vi kan gå till Nya Älvsborg, men endast om det inte blåser för mycket.

FÄRJAN 4 har ett för- och ett akterdäck, lika i båda ändar. Där kan man stå utomhus. I salongen däremellan finns 50 sittplatser på långsoffor och ett serveringsbord. Ett tiotal fällstolar finns också. Toalett saknas (löses så att man gör strandhugg på lämplig plats vid lämplig tid!). Mat/catering ordnar du med själv. Högtalarmegafon finns, men eluttag saknas.

FÄRJAN 4 kan ta 99 passagerare.

FÄRJAN 4 kan hyras alla dagar i veckan. Säsongen börjar i början av maj och pågår till oktober.

Uthyrningspriset för färjan är 11 700 kr + moms 6 % för upp till 3 timmars resa.
Tiden räknas från färjans förtöjningsplats till återkomsten dit. Guidning kan ofta ordnas mot särskild avgift.

Ansvarig för uthyrningen av Färjan 4 är Claes Verner. Honom kan du nå på tel: 0730-68 47 08, eller email: charter_f4@steamboat.se

FÄRJAN 4 är byggd som ångdriven personfärja vid Motala Verkstad 1920. Den är 20,6 meter lång. Vid trafik i inre hamnområdet får färjan ta 100 passagerare (ursprungligen 195). I salongen finns 50 sittplatser. Besättningen består av befälhavare, maskinist och däcksman.

Färjans skrov är byggt av stål i nitat utförande och förstärkt för gång i is. Den har ett balansroder och en propeller i var ända. Rodren är sammankopplade och skall vändas 180 grader vid ändrad gångriktning. 4:an är i stort sett oförändrad sedan leveransen 1920. En märkbar förändring skedde 1934 när färjan fick nya större styrhytter samt tak över för- och akterdäck.

4:an drivs av en tvåcylindrig kompoundmaskin med ytkondensor. Cylinderdiametrarna är 190 resp. 420 mm och slaglängden 320 mm. Maskinstyrkan är 70 indikerade hästkrafter. Varvtalet är ca 180 rpm. Maskinen har Stephensons slidrörelse för omkastning mellan fram och back. Genom att propelleraxeln är genomgående drivs de båda fyrbladiga propellrarna samtidigt. Marschfarten är 7 knop. Ångpannan är av skotsk typ med ett eldrör och eldas med kol. Arbetstrycket är 9,5 kg/cm2. Vid normal färjetrafik är kolåtgången 25 kg/timma. För elförsörjningen finns en ångturbindriven generator som ger 110 V likström.

Göteborgs Hamnstyrelses ångfärjetrafik, med anor från 1837, har beskrivits separat. 4:an levererades i oktober 1920 av Motala Verkstad till Göteborgs Hamnstyrelse. Den var tvillingsyster med den strax innan levererade FÄRJAN 3. FÄRJAN 4 sattes in på linjen Residensbron – Götaverken, där den kom att bli en riktig slitvarg under många års intensiv trafik. Den gick var 15:e minut från klockan sex på morgonen till ett på natten. Söndagar började turerna en timma senare och slutade en timma tidigare. En dag i veckan togs färjan ur trafik några timmar för kolning och vaskning vid Hamnens varv. Under högtrafiken morgon och eftermiddag gick FÄRJAN 5 som extrafärja, vilket gav 7 1/2 minuts intervall mellan turerna.

Att färjetrafiken över älven var oerhört viktig framgår av att exempelvis 1925 reste på linjen Residensbron – Götaverken 160 000 passagerare per månad. Vid en senare numrering av linjerna fick denna linjenummer 5. Den 2/6 1954 flyttades trafiken från Götaverken till ett nytt färjeläge i den då nybyggda Lundbyhamnen. Samtidigt ersattes de båda ångfärjorna med den nya motorfärjan HUGO HAMMAR.

FÄRJAN 4 blev därefter extrafärja och avlösare på de olika färjelinjerna fram till juli 1970. Under 1968 gick dock ”4:an” åter som ordinarie på sin gamla linje sedan motorfärjan hade satts in på linje 4. Även under 1969 och 1970 gick 4:an under långa perioder på sin gamla linje medan motorfärjan istället låg i reserv. Den 31/7 1970 upphörde linje 5. FÄRJAN 4 blev överflödig och lades upp vid Hamnens varv på Ringön.

Marstrandsbolagets flagga har blivit Sällskapet Ångbåtens stolthet!
Alla i Sällskapet Ångbåten arbetar helt ideellt!
ByggnadsvarvMotala verkstad, Motala
Sjösatt1920
Längd20,55 meter
Bredd, djup5,35 meter, 2,35 meter
Djupgående2,35 meter
Bruttodräktighet48
Nettodräktighet20
MaskinTvåcylindrig kompoundångmaskin från Motala verkstad
51 kW eller 70 indikerade hk, samt ångturbingenerator
Fart7 knop
KraftkällaKoleldad skotsk sjöångpanna

Färjan 4 blir museifärja

Den 1/1 1972 avvecklades Hamnstyrelsens färjetrafik och den kvarvarande linjen Haket – Hisingstad överläts på Styrsöbolaget. Hamnstyrelsen överlämnade den 29/6 1972 FÄRJAN 4 som gåva till Sjöfartsmuseet i Göteborg. Syftet var att bevara färjan för framtiden. Sjöfartsmuseet hade dock inga möjligheter att bevara färjan i trafikdugligt skick. Inför hotet att färjan bara skulle bli liggande som ett dött museifartyg, väcktes intresset från den ideella föreningen Sällskapet Ångbåten.

Den 5/2 1973 träffades en överenskommelse där Sällskapet Ångbåten fick disponera färjan mot att man åtog sig att bevara den i trafikdugligt skick. Allt arbete med såväl körning som underhåll av 4:an utförs helt ideellt av Sällskapet Ångbåtens medlemmar. Färjans formella ägare Stiftelsen Styrelsen för Göteborgs Sjöfartsmuseum har det ekonomiska ansvaret för färjan. Reparations- och underhållsarbeten utförs med beaktande av historiska aspekter, samtidigt som färjan måste uppfylla dagens säkerhetskrav för att få användas i passagerartrafik.

I oktober 2016 inträffade en läcka i ångpannans flamugn. Färjans turer fick ställas in i avvaktan på reparation. Det visade sig dock svårt hitta något företag som kunde åta sig reparation av pannan. Som alternativ togs anbud in på en helt ny ångpanna. Som förväntat var kostnaden mycket hög. Slutligen visade sig företaget VEÅ i Sävsjö intresserat av att reparera pannan. Färjans ägare hade dock inte pengar till reparation. Sällskapet Ångbåten sökte därför under flera år bidrag till reparationen.

Till sommaren 2019 hade bidrag inkommit på totalt 1,6 miljoner kr från Riksantikvarieämbetet, Statens Maritima Museer, Stiftelsen Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur samt medlemmar. I december 2019 beställde färjans ägare reparationen av VEÅ, som arbetade med pannan under vintern och våren 2020. Därefter var det under sommaren en hel del återställningsarbeten innan pannan kunde provtryckas för att bli godkänd för fortsatt drift. De fyra årens uppläggning medförde även att färjan till stora delar behövde målas om.  

10 september 2020 gick färjan på provtur med Transportstyrelsens inspektör och blev då godkänd för fortsatt passagerartrafik. 10 oktober firades färjans 100 årsjubileum vid Residensbrons färjeläge som avslutades med en tur på sin gamla linje. De tre kvarvarande lördagarna i oktober återupptogs de historiska hamnturerna i samarbete med Sjöfartsmuseet Akvariet. Efter vinteruppehållet beräknas färjan åter vara i trafik under maj 2021.

Stellan vid Färjans ångmaskin
Stellan i Färjans maskinrum
Stellan, Åke och Håkan.