Sällskapet Ångbåten — 1100 entusiaster

Sällskapet Ångbåten bildades 1965 för att åt eftervärlden söka bevara den då upphuggningshotade ångaren BOHUSLÄN, levererad 1914 och Västkustens sista passagerarångare. Genom att sälja startandelar à 100 kronor till allmänheten lyckades vi samla ihop de 60 000 som krävdes för att köpa loss fartyget från ägaren, skrothandlaren.
Formell ägare är Ångbåten Ekonomisk Förening(ÅEF). 

Efter ett intensivt upprustningsarbete gick ångaren redan nästa sommar åter i sina gamla farvatten. Allt sedan dess seglar BOHUSLÄN varje sommar i de vatten hon en gång byggdes för, moderniserad där sådana krav ställs, men i övrigt återställd i allt väsentligt, och med maskin och panna i original och salonger nära nog som vid leveransen 1914. 

Bli medlem i Sällskapet Ångbåten

Sällskapet Ångbåten har ca 1.100 medlemmar. Även Du kan bli medlem! Det kostar endast 250:- per år att vara ångbåtsvän. Förutom att Du stöder föreningen, får Du den trevliga medlemstidskriften Ångbåten 4 gånger per år. Du får dessutom möjlighet att arbeta som besättning på våra fartyg, eller på annat sätt aktivt arbeta i sällskapet.

Medlem blir du enklast genom att betala in 250 kr på postgiro 62 16 06-3 eller bankgiro 673-6862. Skriv ”Ny medlem”, ditt namn, din adress och ditt telefonnummer och gärna din mailadress på talongen. Det går också bra att betala via internet. Då skriver du förslagsvis ditt namn och ”Ny medlem” i textrutan. Sedan mailar du dina uppgifter till vår medlemsregistrator:
(medlemsregister@steamboat.se).

Färjan 4

Sällskapet Ångbåten disponerar även ångdrivna FÄRJAN 4, byggd 1920 och den sista av alla ångfärjor i Göteborgs hamn. ”Fyran”, som var kvar som reservfärja till 1970, ägs av Göteborgs Sjöfartsmuseum, medan Sällskapet har ansvaret att ”bevara färjan i trafikdugligt skick”.

Många sysslor i föreningen

Vi är ju som ett litet rederi och måste klara allting själva. Från maskin med underhåll och manöver, via intendentur och kök, bryggan med befäl, till däcksfolk som alltid måste finnas till hands. Så är det administration och marknadsföring. Ja, det finns en uppgift för varje man och kvinna med hjärtat på rätta stället. Skicka ett mejl till info@steamboat.se och berätta vad du vill  hjälpa till med!

Styrelse i Sällskapet Ångbåten


GDPR och intresseavvägning

På denna webbplats publiceras bilder på personer som kan igenkännas.
Vårt intresse i detta är att marknadsföra vår verksamhet och visa våra kunder i verkligheten vad som kan förväntas vid en båtfärd.
Den som önskar att en bild tas bort kan anmäla detta till info@steamboat.se

Ångbåten Ekonomisk Förening

Ångbåten Ekonomisk Förening (ÅEF) äger Ångaren Bohuslän. Föreningen bildades den 15 december 1965. ÅEF är en ekonomisk förening med en styrelse i vilken ingår en representant för Sällskapet Ångbåten. Sällskapet Ångbåten svarar för ångarens drift. ÅEF sålde andelar à 100 kr för att få ihop pengar till köpet av ångaren Bohuslän från skrothandlaren och därmed rädda henne från upphuggning.

ÅEF har sedan fortsatt att sälja andelar för 100 kr samt ”storandelar” som levereras om någon beställer 10 andelar. Andelsbevisen för 100 kr är i A4-format medan storandelarna är i A3-format. Andelsbevisen är till vissa delar en faksimil av ett ”Aktiebref uti Marstrands Nya Ångfartygs Aktiebolag af år 1876”.

ÅEF har sedan starten 1965 sålt 7116 andelar (varav 600 som storandelar) vilket hittills har inbringat 711.600 kr totalt. Under år 2018 såldes 93 andelar. Pengarna som kommit in vid försäljning av andelar har förutom inköpet och därigenom räddningen av ångaren även bekostat installation av toalettanläggning, ny spis i byssan samt en ny damtoalett i maskingången. Än idag kan man köpa andelar á 100 kr, med ett tillägg för administration, emballage och porto på 50 kr. Det gör man genom att sätta in 150 kr (vanlig andel) resp 1 050 kr (storandel) på plusgiro 89 80 53-4. Ange namn och adress för den som skall inneha andelen. Om flera andelar sänds till samma adress, blir tillägget endast 50 kr. Ex: 3 x 100 kr + 50 kr = 350 kr.

Styrelse

Jörgen Lorén
Ordförande
joergenloren@hotmail.com

Gunnar Bonander
kassör
gbonander@gmail.com

Oskar Sandrén
sekreterare

Eva Helmerson
repr. Sällskapet Ångbåten

Information önskas!

Gäller det charter – använd istället vårt charterformulär.

Kontakt

 • När det gäller annat än charter . .

( * ) betyder obligatorisk uppgift.

  Vad kan vi hjälpa till med?

  Skriv in din fråga/undran i rutan Ditt meddelande.


  Kan du hjälpa till med något i vår verksamhet?

  • Praktiskt arbete ombord?
  • Bli medlem (och få vår tidning Ångbåten)?
  • Köpa andel i vårt rederi?
  • Swisha ett bidrag till 123 335 2945?

  Kontaktinformation

  Postadress:
  Sällskapet Ångbåten
  Stenkolsgatan 1c
  417 07 Göteborg

  Telefon: 
  031-701 77 54 (Information)
  031-13 14 50 (Ångaren Bohuslän, ombordtelefon)
  Charter ångaren Bohuslän
  – Vi önskar, för tillfället, att ni använder epost:charter@steamboat.se (charter BOHUSLÄN)

  0730-68 47 08 (Charter Färjan 4)

  e-mail:
  info@steamboat.se (Information)
  charter@steamboat.se (charter BOHUSLÄN)
  charter_f4@steamboat.se (charter Färjan 4)
  kassor@steamboat.se (Sällskapets kassör)
  medlemsregister@steamboat.se (allt som rör medlemsregistret)

  Bankgiro: 673-6862
  Plusgiro: 62 16 06-3 
  Swish 123 335 2945

  Här visas äldre årgångar av Tidskriften

  [MMFileList folder=”/../../pdf-tidskriften/1960/” format=”li” types=”pdf,img” order=”DESC” category=”/1960-talet” ]

  path: Besättning

  [MMFileList folder=”/../../pdf-tidskriften/1970/” format=”li” types=”pdf,img” order=”DESC” category=”/1970-talet” ]

  [MMFileList folder=”/../../pdf-tidskriften/1980/” format=”li” types=”pdf,img” order=”DESC” category=”/1980-talet” ]

  [MMFileList folder=”/../../pdf-tidskriften/1990/” format=”li” types=”pdf,img” order=”DESC” category=”/1990-talet” ]

  [MMFileList folder=”/../../pdf-tidskriften/2000/” format=”li” types=”pdf,img” order=”DESC” category=”/2000-talet” ]

  [MMFileList folder=”/../../pdf-tidskriften/2010/” format=”li” types=”pdf,img” order=”DESC” category=”/2010-talet” ]

  [MMFileList folder=”/../../pdf-tidskriften/2020/” format=”li” types=”pdf,img” order=”DESC” category=”/2020-talet” ]