Intern information till Bohusläns besättning 2024

path: .

DoE (Document Of Evidence)

Börja direkt med: SMS-76-03 Introduktion på arbetsplatsen.pdf
och sedan SMS-76-04 Anhöriginformation.pdf
– Därefter följs övriga blanketter – med handledning – allteftersom, under det vidare arbetet ombord.

När allt detta är klart, signeras medlemmens DoE av befälhavaren.

path: Besättning